tilbake

32 E˚ 593525 N˚ 6636126 – 01 til 12

er en maleriserie på 12 bilder med formatet 1×1 m². Maleriene er malt med akryl på lerret.


Antall malerier og valg av format, grunner i vektleggingen av den matematiske renheten og den symbolske betydningen av tallet 12, i kombinasjon med kvadratet.

thumbs/img_0008.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-11

Motivene i denne serien forestiller en slags sublimering av den menneskelige teknologi. En slags opphøyd framstilling av det menneskeskapte, i motsetning til romantikkens landskapsmalerier på 1800 tallet, der naturen som Guds skaperverk ble sublimert i kunsten.

thumbs/img_0001.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-12
thumbs/img_0011.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-07

Motivene i maleriserien viser framstillinger av nattlige urbane landskap og forskjellige teknologiske konstruksjoner i verdensrommet som satellitter, romstasjoner og fartøy.

Disse menneskeskapte himmellegemer, er nesten like ufattbare og utilgjengelige for det vanlige menneske som verdensrommet i sin helhet.

De urbane landskapene fungerer også som gigantiske maskiner, der svært avansert teknologi skaper rammer rundt det urbane menneskets eksistens. Alt i alt handler prosjektet om en generell fremmedfølelse overfor den høyteknologiske verdenen som omgir oss.

thumbs/img_0015.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-05
thumbs/img_0014.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-09

Titlene på maleriene er GPS-koden, til det nøyaktige stedet bildene er malt på Nesodden, med maleriets nummerering til slutt.
Gjennom satellittenes utregninger av stedsspesifikasjoner, refererer GPS-koden til verdensrommet og romteknologien.
Samtidig konkretiseres produksjonsstedet og produsenten av arbeidet, nemlig kunstneren.

thumbs/img_0022.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-04

Det å male teknologiske motiver på lerret, utgjør en dualitet mellom den håndverksmessige tradisjonelle handlingen og de industrielle motivene.

thumbs/img_0010.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-08

Teknisk sett, er maleriene inspirert av mange stilarter og genrer, alt fra modernismen til graffiti. Maleriene er til en viss grad selvrefererende, med tydelige penselstrøk,

thumbs/img_0018.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-06
thumbs/img_0019.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-03

som igjen peker tilbake på kunstneren og det menneskeskapte.

thumbs/img_0027.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-02
thumbs/img_0006.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-10
thumbs/img_0023.jpg
32 E˚ 593525 N˚ 66-01