tilbake
Prosjektet Four Minutes Left, er en serie malerier av urbane landskaper i forholdsvis store formater, malt med akryl på treplater.

Four minutes left er en slags visualisering av øyeblikket fire minutter før verden forsvinner.

Vi lever i en tid preget av klimakrise, naturkatastrofer, terrorisme, krig og befolkningseksplosjon.
Verden og samtiden kan for mange oppleves som utrygg og truende. Dystre anskuelser over fremtiden har kanskje til alle tider gjort seg gjeldende for menneskene, men det globale informasjonssamfunnet vi lever i, sørger for at vi til enhver tid blir tildelt kunnskaper og spådommer som gjør det svært vanskelig å unngå en viss fremtidspessimisme.

Jeg har tatt utgangspunkt i det urbane som uttrykk for vår høyteknologiske sivilisasjon. De urbane landskapene fungerer som gigantiske maskiner, der svært avansert teknologi skaper rammer rundt menneskets eksistens.

I maleriene beveger vi oss inn i ulike megabyer, der mennesker, skrift og tegn som vanligvis kjennetegner byer er tatt bort. Dette gjør det vanskelig for betrakter å orientere seg rundt tid og nasjonalitet i bildene, og kan skape en fornemmelse av tomhet og noe statisk.

Perspektivet fører betrakterne inn og ut av byene. Et av maleriene viser et panorama av en megaby der noen av bygningene er i ferd med å oppløses, et annet bilde fører betrakteren ned på bakkeplan, der tomme skilt og retningsvisere indikerer en forvirret søken etter løsninger.

I maleriene er det lagt vekt på det estetisk i form av blant annet fargebruk og bearbeiding av overflaten. Dette er gjort i et forsøk på å fange skjønnheten i øyeblikket før destruksjonen, men også for å understreke at maleri er overflate.

Vi lever i en tid der alt blir digitalisert, der lagringsformater med begrenset holdbarhet stadig er i forandring. Det innebærer at det meste som produseres i dag av tekst og bilder vil forsvinne i framtiden. Derfor har jeg valgt maleriet som uttrykksform i dette prosjektet, med tanke på at analoge malerier kan fungere som en form for vitnesbyrd over sivilisasjonen vår.

Maleriene er til en viss grad selvrefererende, med tydelige penselstrøk som peker tilbake på produsenten/ kunstneren. Teknisk sett, er maleriene inspirert av mange stilarter og genrer, alt fra modernismen til fotografiet og den linsebaserte måten å se et bilde på.